De Gids Met De Beste Online Casino

Denemarken Soepeler in hun Standpunt voor Online Gokken

Het voorstel van Denemarken voor het online gokken wordt op dit moment beoordeeld door de Europese Commissie, en deze status heeft het al een tijdje. Deze vertraging gaf de Deense autoriteiten wel de mogelijkheid om hun voorstel eens in te zien en hierdoor heeft de Danish Gambling Authority (DGA) een aanpassingen gemaakt in een zeer belangrijke clausule in het voordeel voor ondernemers in online gokken.

In het originele voorstel was het verplicht voor alle ondernemers om hun servers te plaatsen in Denemarken. Deze conditie werd niet als positief beschouwd door de ondernemers in online gokken, omdat hierdoor de infrastructuur twee maal zo groot wordt. Nu verklaart de DGA dat het onder toezicht en in sommige “speciale gevallen” wel toegestaan zal zijn om de servers te plaatsen in andere landen en jurisdicties buitenom het bilaterale overeenkomst van Denemarken. Het belangrijkste criterium is blijkbaar dat de DGA in staat moet zijn om toezicht te kunnen houden op servers buiten Denemarken op een verantwoorde methode.

Kristian Wind, senior technisch adviseur bij de DGA, verklaarde dat de lijst van landen en jurisdicties waarbij deze regel zal gelden nog niet definitief is. De DGA is op het moment nog de kwestie aan het behandelen met verscheiden nationale regulatoren en een beslissing zal pas worden genomen nadat de discussies voorbij zijn. Jurisdicties waar reeds veel van ondernemers al actief zijn, zullen waarschijnlijk wel worden behandeld. Een van de overwegingen voor deze verandering was de realisatie dat veel van de ondernemers niet in staat zouden zijn om hun systemen te plaatsen in Denemarken.

De Europese commissie wordt dwars gezeten door het Deense voorstel voor een niet normaal overzicht proces. De Deens associatie voor gokautomaten en het Royal Casino in Aarhus hebben bezwaar gemaakt tegen het voorstel om 20% belasting te leggen op de bruto winst bij online gokken. Sinds de operatoren van de werkelijke land casino’s 41% belasting moeten betalen over hun winsten, beweren zij dat de Deense autoriteiten subsidies verstrekken voor het online gokken, wat tegen de regels in gaat van het Europose commissie om het speelveld eerlijk te houden . De DGA heeft hoop dat de Europese Commissie zijn besluit zal aankondigen vóór de lange en drukke zomervakantie van augustus. De nodige stappen om een gereglementeerd regime van online gokken op te zetten, kan pas na dit besluit worden gestart.

Oorspronkelijk was de datum waarop het gereglementeerde regime zou starten gezet op 1 januari 2011, maar dit kon niet worden behaald door het bezwaar van de eigenaren van land casino’s. In december vorig jaar, vertelde de Deense minister van belasting de operatoren dat de overheid hoopte de wet in werking te stellen vóór de zomer van 2011, maar dit zal nu ook niet doorgaan. De DGA weigert op dit moment zelfs om een datum vast te stellen. Als alles goed gaat, zal Denemarken op zijn vroegst in 2012 online gokken kunnen reguleren.


RELADED NEWS